Platon Hakkında Kısaca Bilgi

Platon, Antik Yunan felsefesinin en önemli figürlerinden biridir. Sokrates’in öğrencisi olan ve onun fikirlerini derinleştiren Platon, Batı felsefesinin temellerini atmıştır. Felsefi düşüncelerini, genellikle diyaloglar şeklinde yazdığı eserler aracılığıyla aktarmıştır.

Daha Fazla