Sokrates Hakkında Kısaca Bilgi

Sokrates, antik Yunan filozoflarından biridir ve Batı düşüncesinde önemli bir figürdür. Felsefe tarihi için önemli bir dönüm noktası olan Sokrates, filozofların birçoğunun düşüncelerini etkilemiş ve gelecek nesillerin felsefi düşüncesini şekillendirmiştir.

Daha Fazla