Thales Hakkında Kısaca Bilgi

Thales, antik Yunan filozoflarından biridir. Miletli olarak da bilinen Thales, MÖ 624-546 yılları arasında yaşamıştır ve önemli bir matematikçi, astronom, mühendis ve filozoftur. Özellikle, Batı felsefesi ve matematiğinin temelini oluşturan Thales, öncü bir düşünür olarak kabul edilir.

Daha Fazla