İklim Hakkında Kısaca Bilgi

İklim, bir bölgenin ya da dünyanın uzun yıllar boyunca kaydedilen hava koşullarının ortalamasıdır.

İklimin belirlenmesinde en önemli faktör güneş ışınlarıdır. Güneş ışınları, yeryüzüne geldikleri noktaya göre farklı bir şekilde dağılır. Bu dağılımın bir sonucu olarak yeryüzü üzerinde farklı sıcaklık bölgeleri oluşur ve bu sıcaklık bölgeleri de farklı iklim tiplerine neden olur.

İklim, dünya üzerindeki her bölgenin yaşamını etkiler. İklim koşullarının değişmesi, tarım, turizm, inşaat, enerji üretimi, sağlık ve ulaşım gibi birçok sektörü de etkiler. İklim değişikliği, son yıllarda giderek daha fazla insanın ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir.

İklim, yeryüzüne göre farklılık gösterir. Bu farklılıklar, yeryüzündeki coğrafi bölgelere göre değişir. Kutup bölgelerindeki iklim soğuk ve kuraktır. Ekvator bölgesindeki iklim ise sıcak ve nemlidir. Orta kuşak bölgelerinde ise mevsimlere göre değişen iklim şartları görülür.

İklim değişikliği, son yıllarda giderek artan bir problem haline gelmiştir. İklim değişikliğinin en önemli nedeni, insanların doğal kaynakları tüketmesidir. Fosil yakıtların kullanımı, ormanların yok edilmesi, çiftlik hayvanları ve araçların neden olduğu sera gazları, atmosferdeki karbondioksit oranını arttırır. Bu da dünya üzerindeki sıcaklık artışına neden olur.

İklim değişikliği, buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, kuraklık, sel ve fırtına gibi doğal afetlerin artmasına neden olur. İklim değişikliği ile mücadele etmek, dünya çapında bir eylem planı gerektirir. Fosil yakıtların kullanımını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, ormanları korumak ve daha az atık üretmek, iklim değişikliği ile mücadelede atılacak adımlardan bazılarıdır.

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri

Türkiye’de Karasal iklim, Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve Marmara(Geçiş) iklimi olmak üzere 4 iklim tipine rastlanmaktadır.

Karasal İklim

İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir kısmı ve Trakya’nın iç kısımlarında görülen Karasal iklimin bitki örtüsü bozkırdır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

Akdeniz İklimi

Akdeniz, Ege ve Güney Marmara’da rastlanır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Turunçgillerin tarımı için elverişlidir.

Karadeniz İklimi

Karadeniz kıyıları ve kuzey Marmara’da görülür. Her mevsimde yağışlı olan Karadeniz ikliminde yazlar serin, kışlar kıyılarda ılık, yükseklerde soğuk ve kar yağışlıdır.

Marmara(Geçiş) İklimi

Marmara Bölgesi’nin güney kesiminde rastlanır. Kışları Akdeniz iklimi kadar ılık, yazları Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir. Karasal iklim kadar kışı soğuk, yazı da kurak geçmemektedir. Bu özelliklerden dolayı Karasal, Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş özelliği göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir