Anaksimandros Hakkında Kısaca Bilgi

Anaksimandros, antik Yunanistan’ın önemli filozoflarından biridir. Miletos’ta MÖ 610 civarında doğdu ve MÖ 547’de hayatını kaybetti. Anaksimandros, Thales’in(Hakkında kısaca bilgi için tıklayın.) öğrencisiydi ve önemli bir düşünce okulu olan Miletos Okulu’nun kurucusu olarak kabul edilir.

Daha Fazla

Platon Hakkında Kısaca Bilgi

Platon, Antik Yunan felsefesinin en önemli figürlerinden biridir. Sokrates’in öğrencisi olan ve onun fikirlerini derinleştiren Platon, Batı felsefesinin temellerini atmıştır. Felsefi düşüncelerini, genellikle diyaloglar şeklinde yazdığı eserler aracılığıyla aktarmıştır.

Daha Fazla

Thales Hakkında Kısaca Bilgi

Thales, antik Yunan filozoflarından biridir. Miletli olarak da bilinen Thales, MÖ 624-546 yılları arasında yaşamıştır ve önemli bir matematikçi, astronom, mühendis ve filozoftur. Özellikle, Batı felsefesi ve matematiğinin temelini oluşturan Thales, öncü bir düşünür olarak kabul edilir.

Daha Fazla

Sokrates Hakkında Kısaca Bilgi

Sokrates, antik Yunan filozoflarından biridir ve Batı düşüncesinde önemli bir figürdür. Felsefe tarihi için önemli bir dönüm noktası olan Sokrates, filozofların birçoğunun düşüncelerini etkilemiş ve gelecek nesillerin felsefi düşüncesini şekillendirmiştir.

Daha Fazla